Kierownik Budowy

 • nadzór kierownika budowy
 • nadzór inwestorski
 • odbiory inwestycji
 • także w budynkach zabytkowych
 • pomoc przy formalnościach
 • fachowe porady
 • sprawdzenie nieruchomości
 • pomoc przy odbiorze od developera
 • pomoc przy zakupie nieruchomości

Przeglądy Okresowe

 • przeglądy roczne
 • przeglądy pięcioletnie
 • przeglądy elementów budynku
 • przeglądy kominów
 • przeglądy instalacji gazowej
 • przeglądy instalacji elektrycznej
 • przeglądy instalacji piorunochronnej
 • ekspertyzy

Administracja Nieruchomości

 • zarządzanie nieruchomościami
 • administrowanie nieruchomościami

Kierownik Budowy

 • nadzór kierownika budowy
 • nadzór inwestorski
 • odbiory inwestycji
 • także w budynkach zabytkowych
 • pomoc przy formalnościach
 • fachowe porady
 • sprawdzenie nieruchomości
 • pomoc przy odbiorze od developera
 • pomoc przy zakupie nieruchomości

Przeglądy Okresowe

 • przeglądy roczne
 • przeglądy pięcioletnie
 • przeglądy elementów budynku
 • przeglądy kominów
 • przeglądy instalacji gazowej
 • przeglądy instalacji elektrycznej
 • przeglądy instalacji piorunochronnej
 • ekspertyzy

Administracja Nieruchomości

 • zarządzanie nieruchomościami
 • administrowanie nieruchomościami